Spordimeditsiinilised mõisted ja lühendid

AeT – aeroobne lävi (vahel ka AerL): individuaalne töövõime tase (nt pulsisagedus, jooksukiirus jne), mille juures rasvade oksüdatsioonivõimsus ületatakse ja hakatakse kasutama glükogeeni. Vere laktaaditase ületab vähesel määral puhkeoleku taseme (prof Ants Nurmekivi). Hapnikuvajadus on täielikult rahuldatud ja treeningharjutuste sooritamine tundub kerge. Aeroobne lävi määratakse kardiopulmonaalse- ja/või laktaaditesti tulemuste põhjal. AnT – anaeroobne lävi (vahel ka AnL): madalaim koormuse intensiivsus, millega ei kaasne märgatavat laktaadi kogunemist. Selline laktaadi püsiseisund (anaeroobne lävi) saavutatakse, kui laktaadi produtseerimine ja kasutamine on võrdsed. Anaeroobne lävi määratakse kardiopulmonaalse- ja/või laktaaditesti tulemuste põhjal. Anaeroobset läve ületava kehalise pingutuse korral hakkab laktaadi tase kudedes ja veres kiiresti tõusma, tekivad progresseeruv väsimus ja töövõime langus. Anaeroobse läve tase sõltub töötavate lihaskiudude tüübist, kesknärvisüsteemi seisundist, lihaste retseptorite tundlikkusest, temperatuurist, lihastöö intensiivsuse tõusu kiirusest ning haiguslikest muutustest elundites ja kudedes (Meyer jt., 1991; Wasserman jt., 1987, 1990). BF (l/min) – hingamissagedus on hingetõmmete arv ühes ajaühikus. BR – hingamisreserv: maksimaalse hingamiskiiruse ja kasutatava hingamiskiiruse vahe – hingamisreserv maksimaalsel koormusel (normaalne u 33%). - max-1 – hingamisreserv suurel koormusel - max-2 – hingamisreserv keskmisel koormusel - max-3 – hingamisreserv kergel koormusel EKG – elektrokardiogramm (rahvakeeli ka südamefilm): südametegevuse uuring südameveresoonkonna süsteemi häirete avastamiseks. Elektrokardiogramm väljendab südamelihase bioelektriliste potentsiaalide muutusi. EqCO2 - süsihappegaasi ventilatoorne koefitsient. EqO2 - hapniku ventilatoorne koefitsient. FEV1 (l) – forsseeritud väljahingatava õhu maht 1 sekundi jooksul. FVC (l) – forsseeritud vitaalkapatsiteet – õhu hulk maksimaalselt forsseeritud väljahingamisel. HR (l/min; vahel ka PS, SLS) – südamelöögisagedus, pulsisagedus (rahvakeeli vahel ka lihtsalt pulss). Kasutatakse tihti treeningu monitooringus ja südamelöögisageduse järjestikkuseid vahemikke kasutatakse treeninguintensiivsuste eristamiseks. Südamelöögisagedust on kerge mõõta ja seda kasutatakse hetkeseisundi hindamiseks ja treeningute planeerimiseks. KMI – kehamassiindeks: arvutatakse valemi põhjal kehamass (kg)/ kehapikkuse ruut (m2). Normaalset kehakaalu näitab KMI vahemikus 19–25, KMI alla 19 viitab alakaalule, vahemik 25–30 tähistab mõõdukat ülekaalu, 31–35 märgatavat ülekaalu, 36–40 tugevat ülekaalu ja üle 41 tervisele ohtlikku ülekaalu. KMI ei sobi alla 18aastaste, rasedate naiste ja täie pingega treenivate sportlaste keha proportsionaalsuse hindamiseks. La (mmol/l) – laktaat: piimhappesool on glükoosi anaeroobse ainevahetuse lõpp-produkt. MMEF – keskmine õhuvool, mis väljub kopsust väljahingamise keskel. O2/HR (ml) – hapnikupulss: kajastab kaudselt südamelöögimahtu, selle maksimaalväärtus on heaks näitajaks südameveresoonkon